ppm

Strategisch scoren van projecten is essentieel voor projectgedreven ondernemingen, omdat het helpt bij de selectie en prioritering van projecten op basis van strategische doelen, middelenoptimalisatie en risicobeheer. Dit gestructureerde proces verbetert de besluitvorming en draagt bij aan duurzaam succes.

Continue Reading  

Bij de gemiddelde organisatie gebeurt te veel tegelijk om van alles op de hoogte te kunnen zijn. Hoe weet je wat je doet daar daadwerkelijk aan de strategie bijdraagt? Hoe richt je je op de juiste initiatieven? Project portfolio management (ppm) helpt om deze vragen te beantwoorden.

Continue Reading  

Projectrelaties of projectafhankelijkheden. What’s in a name? Wel, er is nogal een verschil en hoewel je natuurlijk kan argumenteren dat het afhangt van de betekenis die je aan de woorden geeft, willen we je graag het verschil tussen de twee termen en de relatie met project portfolio management.

Continue Reading  

Wat is de essentie van project portfolio management? Hoe zorgen we dat we geen tijd en geld verspillen aan initiatieven die niet bijdragen aan de strategie? Project portfolio management hoeft niet moeilijk te zijn mits….

Continue Reading  

Hoe projecten, programma’s en portfolio’s verschillen maar ook samenhangen, is niet altijd duidelijk binnen een organisatie. De definities helder op het netvlies hebben is een must voor goed project portfolio management.

Continue Reading  

Bedrijven staan voor ongekende uitdagingen door de digitalisering en de mogelijkheden die dat met zich mee brengt. Door verschillende perspectieven te gebruiken kunnen initiatieven objectief geëvalueerd worden.

Continue Reading  

In een eerder artikel legden we uit hoe programma’s, projecten en portfolio’s zich tot elkaar verhouden, en waar vervolgens het beste met project portfolio management kan worden begonnen. Welke voordelen levert bedrijven dat eigenlijk op?

Continue Reading  

Hoe zorg je dat iedereen in jouw organisatie begrijpt wat de strategie voor hen betekent? Om die vertaalslag te maken zijn er verschillende kaders ontwikkeld, zoals Hoshin Kanri, OKR en OGSM. In dit artikel gaan wij in op OGSM en hoe project portfolio management daar onlosmakelijk mee verbonden is.

Continue Reading  

Organisaties zijn altijd in beweging. Soms zoveel, dat een organisatie zichzelf opnieuw moet uitvinden. Dat is niet erg – zolang de veranderingen dan maar wel tot het gewenste resultaat leiden. In het Bizztracker-model hanteren we drie pijlers, om veranderingen in goede banen te leiden.

Continue Reading  

Project portfolio management, oftewel juiste projecten selecteren, is een kunst. Gelukkig zijn er applicaties die dit proces ondersteunen. Maar: welke project portfolio managementapplicatie kun je het beste kiezen? En: waar moet je daarbij op letten?

Continue Reading