It’s all about perspective! Bedrijven staan voor ongekende uitdagingen door de digitalisering en de mogelijkheden die dat met zich mee brengt. Berichten over digitale transformatie, augmented reality, artificiële intelligentie komen dagelijks voorbij en benadrukken de mogelijkheden maar ook de noodzaak voor organisaties om een vertaling te maken naar het eigen bedrijf. “Wat voor kansen biedt ons dit? Hoe zorgen we dat we dit vertalen naar concrete toepassingen? Hoe blijven we voor op onze concurrenten?”.

Het vertalen van de technologische ontwikkelingen die elke sector raken, vraagt om een gestructureerde aanpak. Hoe scheiden we het kaf van de koren als de diverse ideeën en initiatieven langskomen?  Om daadkrachtig te kunnen zijn is het cruciaal dat binnen de organisatie duidelijk is wat de parameters zijn waarop deze initiatieven beoordeeld worden. Is dat onduidelijk, dan is een objectieve evaluatie onmogelijk en krijgt onderbuikgevoel en politiek de bovenhand. Kortom, welke perspectieven heeft jouw organisatie om initiatieven objectief te evalueren?

De Rubiks® kubus: het ziet er altijd anders uit…

Een perspectief staat voor het standpunt van waaruit je iets bekijkt. Afhankelijk van het standpunt van waaruit je iets bekijkt, ziet het er vaak heel anders uit. Iedereen herinnert zich de welbekende kleurrijke kubus die je eindeloos vanuit verschillende hoeken kunt bekijken om die paar slimme handelingen te bepalen die de kubus weer perfect moest laten worden.

In een bedrijfscontext is dit niet anders: verschillende perspectieven geven een ruimer inzicht wat nodig is te kunnen besluiten of je tijd, geld en mensen zal toekennen aan het uitwerken van een project. Het is daarom ook verbazingwekkend dat er vaak een onduidelijk kader is binnen een bedrijf over welke perspectieven cruciaal zijn en waar elk initiatief op gescoord moet worden.

Bepaal wat relevant is voor jouw organisatie

Om naar diverse initiatieven te kijken zijn er een aantal voor de hand liggende manieren om te categoriseren, zoals o.a. maar vooral niet exhaustief:

  • Risicoprofiel. In hoeverre is het voorgestelde project een hoog, medium of laag risico om succesvol uitgevoerd te worden?
  • Wettelijke verplichting. Is het vanuit de wetgeving verplicht, m.a.w. hebben we een keuze of niet?
  • Strategisch thema. Aan welk strategisch thema draagt het project (het meeste) bij?
  • Type project. Is het project gericht op optimalisatie van de processen, innovatie, of transformatie?

Daarnaast moet elk bedrijf zelf bepalen wat vanuit hun strategie en bedrijfsvoering relevant is. Denk hierbij aan zaken zoals de bijdrage aan een relevante marktontwikkeling, de business unit of afdeling waar het project het meest impact op heeft, het land of de regio, enzovoort.

Het doel van initiatieven categoriseren is om er met verschillende brillen te kunnen naar kijken. Doe je dat met te weinig of irrelevante categorieën, dan krijg je een te eenzijdig beeld van de werkelijkheid en wordt het maken van de juiste keuzes een moeilijke opdracht. Verkeerde keuzes leiden uiteindelijk tot het verspillen van resources en het niet bereiken van de strategische richting die het bedrijf heeft uitgestippeld. Investeer dan ook in sessies om met het management die perspectieven vast te stellen en deze consequent te gebruiken om alle initiatieven te beoordelen in het grotere geheel van het projectenportfolio.

Leave A Comment