Het verschil tussen Strategisch Portfolio Management en Project Portfolio Management

Project Portfolio Management, ppm, Strategic Planning

“Een nieuw woord voor hetzelfde?” Inderdaad. De term Project Portfolio Management wordt sinds jaar en dag gebruikt en is inmiddels bij veel bedrijven opgepakt. Vanuit de theorie wordt met PPM zowel het definiëren van het portfolio bedoeld (waar strategische afstemming, prioritering en planning een rol spelen) als het proces om de projecten in het portfolio goed op te leveren. Omdat portfoliomanagement echter een discipline is die bij veel organisaties nog niet erg volwassen is, lag/ligt bij veel bedrijven de focus vooral op het opleveringsproces.

Waarom de term Strategic Portfolio Management

Waar de omgeving nu continu onderhevig is aan allerlei trends en veranderingen, is strategische afstemming de sleutel geworden om competitief te blijven of zelfs koploper te worden. Dat is waar de term Strategisch Portfoliomanagement om de hoek komt kijken. Deze focust zich op het belang van het samenstellen van het portfolio, waarbij zowel de afstemming van de strategie als het stellen van prioriteiten en planning (rekening houdend met de beperkingen van de middelen) een prominente rol spelen.

Strategisch Portfolio Management richt zich echter niet alleen op het proces van het samenstellen van het portfolio. Het omvat ook het proces om ervoor te zorgen dat het projectportfolio succesvol wordt uitgevoerd. Vanuit een modelperspectief heeft SPM drie perspectieven, die alle drie even belangrijk zijn:

Strategic Portfolio Management

Wat zegt de theorie over Project Portfolio Management

Als we kijken naar de definitie van Project Portfolio Management zoals geformuleerd door het PMI Institute: “Het gecentraliseerde beheer van een of meer portfolio’s, inclusief het identificeren, prioriteren, goedkeuren, beheren en controleren van projecten, programma’s en ander gerelateerd werk,  om specifieke strategische bedrijfsdoelstellingen te bereiken.”

Ook Axelos, de grondlegger van de methodologie “Management of Portfolios”, heeft een definitie van PPM: “Portfoliomanagement gaat over het effectief beheren van investeringen zodat strategische doelstellingen worden bereikt. Projecten en programma’s zorgen voor een succesvolle levering en realisatie  van voordelen (“de dingen goed doen”) op individueel niveau. De scope van portfolio management is het doen van de juiste investeringen (‘het juiste doen’) en ‘de dingen goed doen’ op collectief niveau.”

In beide definities wordt de focus op strategische afstemming en op de uitvoering duidelijk vermeld.

Conclusie

Er is dus inderdaad geen verschil tussen de term Project Portfolio Management en Strategisch Portfolio Management. Het benadrukt alleen maar het belang van een strategisch afgestemde portefeuille in deze dynamische tijden.

About biztracker

Bizztracker zorgt dat organisaties de verbinding kunnen leggen tussen strategie en uitvoering. Onze portfolio management oplossing biedt de nodige inzichten voor het samenstellen van het portfolio en het opvolgen van het lopende portfolio. Met het volledige spectrum van strategische, operationele, resource- en financiële portfolio management functionaliteit stelt bizztracker bedrijven in staat om te transformeren met de snelheid van verandering.

Ons unique selling point is de flexibiliteit om alleen die functionaliteit te gebruiken die in lijn is met uw volwassenheidsniveau op het gebied van portfolio management waarbij we eenvoud en pragmatisme hoog in het vaandel houden.

Om onze klanten te ondersteunen bieden wij ook adviesdiensten aan voor het ontwerpen/implementeren van de project portfolio management processen en het faciliteren bij het definiëren van strategische prioriteringsmethodes.

Bezoek onze website www.bizztracker.com voor meer informatie

Leave A Comment