Waarom focus op project relaties bij portfolio management cruciaal is

Strategic Planning, Project Portfolio Management, ppm, Ppm software

Projectrelaties of projectafhankelijkheden. What’s in a name? Wel, er is nogal een verschil en hoewel je natuurlijk kan argumenteren dat het afhangt van de betekenis die je aan de woorden geeft, willen we je graag het verschil tussen de twee termen en de relatie met project portfolio management toelichten.

Projectafhankelijkheden zijn niet relevant voor project portfolio management

De term projectafhankelijkheden wordt meestal gebruikt om de afhankelijkheden binnen een project weer te geven. Enkele voorbeelden: Taak A moet worden voltooid voordat taak B kan starten of taak C kan alleen kan als taak D ook is gestart. Dit zijn taken of activiteiten waarvan het project afhankelijk is om succesvol uitgevoerd te kunnen worden. Vanuit het perspectief van project portfolio management is dit niet relevant, want het valt binnen de project scope en niet binnen de portfolio scope.

Focus op projectrelaties

Projectrelaties zijn echter cruciaal voor het beheer van project portfolio’s. Het definieert of een project een afhankelijkheid heeft met een ander project. Er zijn vier verschillende soorten projectrelaties:

  • Start to Start: project B kan pas starten als project A is gestart.
  • Start to Finish: project B kan pas afronden als project A is gestart.
  • Finish to Start: project B kan pas starten als project A is afgerond.
  • Finish to Finish: project B kan pas afronden als project A is afgerond.

In het proces van project portfolio management is het belangrijk om deze relaties tussen projecten te begrijpen. Er moet rekening mee worden gehouden bij het besluitvormingsproces, aangezien het management in sommige gevallen niet kan besluiten om één project uit te voeren, terwijl een gerelateerd project niet in het portfolio wordt opgenomen.

Evalueer uw relaties handmatig, niet automatisch!

Veel ondersteunende applicaties voor project portfolio management passen de projectdatums automatisch aan als ook de tijdlijn van een gerelateerd project wordt gewijzigd. We zijn ervan overtuigd dat dit niet de juiste weg is. Evaluatie van de gerelateerde projecten moet een handmatige activiteit blijven om ervoor te zorgen dat mensen volledig begrijpen waarom projecten worden vooruitgeduwd of naar voren worden getrokken. Daarom visualiseren wij als bizztracker de projectrelaties met stoplichten. Het benadrukt of de tijdlijn nog steeds klopt op basis van de specifieke projectrelatie. Als er rode stoplichten zijn, is er een trigger om in de project planning te duiken en een passende beslissing te nemen vanuit het perspectief van project portfolio management.

Over bizztracker

Bizztracker is een SaaS-applicatie voor project portfolio management. We bieden operationele, strategische en financiële portfolio management functionaliteit om organisaties te ondersteunen bij het succesvol uitvoeren van hun strategie. Bezoek onze website www.bizztracker.com voor meer informatie.

Leave A Comment