4 tips om tijdens deze crisis de juiste keuzes te maken

Project Portfolio Management, ppm, Ppm software

Crisis. Innovatie. Disruptie. Verandering. Onzekerheid. Vijf woorden die 2020 zullen kenmerken. Vijf woorden waar het bedrijfsleven iets mee moet. Sommige organisaties om zich staande te kunnen houden, anderen om zich opnieuw uit te vinden, nog andere om de transformatie die ze al in gang hadden gezet, te versnellen. Keuzes maken is in deze tijd aan de orde van de dag: waar richten we onze pijlen op, waar stoppen we mee en wat zetten we on hold? En zo worden alle organisaties in een paar weken tijd verplicht om aan project portfolio management te doen, ongeacht of ze er klaar voor zijn.

Wat we op dit moment meemaken, is een scenario waar het bedrijfsleven niet op is voorbereid. Het brengt op veel vlakken het beste in mensen naar boven maar het kan ook verlammend werken. Geen keuzes durven maken in deze onzekere tijd is de grootste valkuil. Dat zorgt voor stilstand en onduidelijkheid. En dus nog meer onzekerheid bij de medewerkers.

Wees duidelijk

Van het leiderschap wordt nu dan ook veel gevraagd. Er moet helder gecommuniceerd worden zodat de medewerkers weten waar ze zich op moeten focussen. Er moet daadkracht getoond worden om snel nieuwe initiatieven op te pakken en uit te rollen. Duidelijk communiceren is dan ook cruciaal. Wees duidelijk in wat de keuzes zijn en wat ze betekenen voor de mensen in de organisatie.

Maak keuzes

In een wereld waar de realiteit van morgen anders kan zijn dan vandaag, is keuzes maken lastig. Echter, het is noodzakelijk om de organisatie sturing te geven en zelf in control te blijven. Maak die keuzes dan ook. Besluit om projecten versneld op te pakken, nieuwe initiatieven die broodnodig zijn, voorrang te geven en lopende projecten (tijdelijk) stop te zetten. Zorg dat je snel het overzicht hebt wat er loopt in de organisatie en evalueer wekelijks in deze tijd hoe het er voor staat en of je de keuzes bij moet stellen.

Blijf wendbaar

Met de huidige ontwikkelingen veranderen diensten, samenwerkingen en producten in een snel tempo. Elke organisatie wordt daarbij gedwongen om zijn projecten portfolio continu te evalueren en keuzes bij te stellen. Veel bedrijven zijn dat niet gewend omdat ze jaarlijks een cyclus doorlopen om over projecten te praten. Gooi dat overboord en start in deze tijd met minimaal 1 keer per maand (of vaker als dat nodig is) door alle initiatieven heen te lopen en de keuzes bij te stellen als dat het beste voor de organisatie is. Wendbaarheid is een groot goed in deze tijd. Dat kan alleen als je open staat voor verandering en de daadkracht toont om bij te durven sturen.

Centraliseer je informatie

Project portfolio management is het proces waar alle organisaties nu mee bezig zijn. De een wat bewuster dan de ander, maar alle bedrijven zitten op dit moment in hetzelfde schuitje en zijn druk met het bepalen waar de focus op moet liggen. Zorg dat je de projecten en nieuwe initiatieven centraal inzichtelijk hebt. Investeer daarom in een centraal systeem om dat overzicht te realiseren. Zonder dit valt deze virtuele oorlog moeilijk te winnen.

Hoe kunnen wij helpen?

Met bizztracker leveren we een project portfolio management applicatie dat pragmatisch, simpel en laagdrempelig in gebruik is. Met onze online implementatieaanpak heb je binnen 1 week een ingerichte omgeving waar je aan de slag kan om het projectenportfolio te managen en tijdig bij te kunnen sturen. Meer weten? We praten je graag via een video-call bij over de mogelijkheden.

Leave A Comment